For at siste del av byggearbeidet skal kunne ferdigstilles, må trafikken gjennom anleggsområdet legges om, både for bilførere og myke trafikanter.

- Det vil derfor bli flere skifter av trafikkmønster for trafikantene fram mot den 15. november, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Mellom rundkjøringene ved Mascot og Ørebekk er firefeltsveien allerede tatt i bruk, samt det nye gang- og sykkeltilbudet på denne delstrekningen. Slik er planen for å åpne resten.

 

Første omlegging av trafikk, onsdag 16.oktober kl. 09.00

Nordgående trafikk kan nå ta i bruk begge felt på den nye riksveien, fra Simo rundkjøringen og over den nye Seutbrua. Sydgående trafikk vil fortsatt bruke omkjøringsveien.

Ved Ørebekk flyttes bussholdeplassen for nordgående trafikk, fra omkjøringsveien til den nye Seutbrua.

Den 16 oktober vil også gang- og sykkelveien langs nordsiden av den nye Seutbrua åpnes, fra jernbaneundergangen ved Seut til krysset ved Ørebekk.

Den midlertidige fotgjengerovergangen på Seutsiden stenges, og nå må myke trafikanter i stedet krysse rv.110 ved Ørebekk.

 

Andre omlegging av trafikk, torsdag 17.oktober kl. 09.00

Sydgående trafikk kan nå ta i bruk hele den nye veistrekningen. Men i første omgang vil bare et felt være åpent på Seutsiden av elva, frem til rundkjøringen ved Simo, da det fortsatt vil foregå byggearbeid her.

Ved Ørebekk flyttes også bussholdeplassen for sydgående trafikk til den nye Seutbrua.

Overgangen ved Seut vil fortsatt være stengt, slik at myke trafikanter må krysse rv 110 ved Ørebekk, frem til ny undergang åpnes.

På sydsiden av den nye Seutbrua, vil også den midlertidige bruløsning for myke trafikanter benyttes en stund til.

 

Klart til 15.november

Den nye undergangen for myke trafikanter på firefeltsveien ved Seut, skal senest kunne tas i bruk ved veiåpningen 15.november.

De nye bussholdeplassene ved Seut vil også tas i bruk fra 15.november.

- Vi beklager ulempene dette kan medføre, og håper alle trafikanter vil ta ekstra hensyn i denne perioden med nye trafikkmønstre, fram mot endelig veiåpning, sier prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen.

Åpningen av den nye bomringen vil først skje etter vegåpningen den 15.november.

 

For ytterligere informasjon, kontakt prosjektleder Tore Veum i Statens vegvesen, på telefon 918 44 971 eller tore.veum@vegvesen.no