Detaljreguleringsplanen for rv. 110 Ørebekk – Simo ble behandlet og godkjent i Fredrikstad bystyre 18. oktober 2012. Den godkjente reguleringsplanen kan du laste ned under: