Rv. 110 Simo–St.CroixRv. 110 Simo–St.Croix (foto: Statens vegvesen)

I dag ligger riksvei 110 og jernbanen i samme korridor mellom Simo og St.Croix i Fredrikstad. Ved bygging av nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon på Grønli i Fredrikstad, vil vei og bane mest sannsynlig forbli liggende i samme korridor mellom Simo og Grønli. På strekningen videre fra Grønli mot St.Croix vil vei og bane skille lag. En felles kommunedelplan er under utarbeidelse.

Status for arbeidet

Det er utarbeidet et planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for "InterCity dobbeltspor Fredrikstad–Sarpsborg, rv. 110 Simo–St.Croix og fv. 118 ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund". Planprogrammet ble vedtatt i bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner høsten 2016.

Bane NOR startet våren 2017 med å utrede konsekvenser av nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg, inkludert riksvei 110 i Fredrikstad og fylkesvei 118 i Sarpsborg. Statens vegvesen og Sarpsborg kommune er aktivt med i planleggingen

For mer informasjon om hele prosjektet, se Bane NORs nettsider