Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7, og i samråd med Fredrikstad kommune, legges detaljreguleringsplan for riksveg 111 Årum bru ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar–9. mars 2018. Planmaterialet er tilgjengelig her.

Merknader

Uttalelser til reguleringsplanarbeidet kan sendes innen 9. mars 2018 til:

Informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte hvor vi presenterer forslaget til reguleringsplan og svarer på spørsmål som publikum måtte ha i høringsperioden.

Tid: Onsdag 7. februar klokken 18.00.
Sted: Kilevold (Årum skolekorps sitt lokale) i Kilevoldveien 34, Torp.

Spørsmål

Har du spørsmål kan du kontakte Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen, på telefon 951 59 688 eller e-post einar.nilsen@vegvesen.no.