Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar–9. mars 2018.