Strekninga ligg rett sør for Lofthus, cirka 30 kilometer frå Odda, og er cirka 2650 meter lang.

Kontrakt er inngått med Contexo AS. Anleggsarbeida starta i månadsskiftet januar/februar 2016. Prosjektet skal stå ferdig sommaren 2018.