Bakgrunn og målsetting

Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften, er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud, har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift.

Formål 

Formålet med dialogkonferansen var:

  • Å informere om oppdragsgivers behov og mål for utviklingskontrakten.
  • Få innspill til utforming av anskaffelsen, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier for å kunne oppnå best mulig konkurranse og sluttresultat.
  • Lage en møteplass for potensielle tilbydere, underleverandører, kompetansemiljøer og offentlige myndigheter med interesse for området.

Mer informasjon vedrørende program, tidsplan for anskaffelsen samt rammer for konkurransen og hva vi ønsker dialog om, er tilgjengelig på Doffin. Under "Vis dokumenter" finner du også alle presentasjonene fra konferansen.