Kontrakten som signeres omfatter utvikling og bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje av sitt slag. Denne kontrakten er et nytt og viktig steg i det grønne skiftet i ferjesektoren, som i stor grad har bidratt til å utløse et grønt skifte i norsk- og internasjonal skipsfart. Kontrakten er et nytt godt eksempel på innovasjon utløst av en offentlige anskaffelse.

Arrangementet har to bolker:

  • Kontraktsignering mellom Statens vegvesen og Norled, ved vegdirektør Terje Moe Gustavsen og adm. direktør i Norled, Ingvald Løyning.
  • Miniseminar om utviklingen av verdens første hydrogen-elektriske ferje av sitt slag og veien videre for maritim hydrogenbruk. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Lars Gørvell-Dahll fra Norsk Industri, leder i Grønt skipsfartsprogram Narve Mjøs og daglig leder i Zero Marius Holm vil holde innlegg.

Arrangementet finner sted på MS Dronningen, tirsdag 8. januar kl. 12.30–14.00

Norled-ferjen MS Dronningen vil ligge ved kai ved plattform B eller C på Aker Brygge.

Av praktiske årsaker må vi be om påmelding 

Det blir enkel servering.

Ved spørsmål om arrangementet ta kontakt med Camilla Røhme på e-post camilla.rohme@vegvesen.no