Reguleringsplan av kanalisering av eksisterande kryss langs Rv13 ved Istad skal gi eit tryggare kryss