Prosjektet går ut på å sikre ein svært rasutsett strekning av rv. 13 i Oddadalen frå krysset med E134 ved Kløve til Sandvinvatnet (Lausasteintunnelen).

Ein har vedtatt å gå vidare med alternativ 2. Planvedtak i Odda kommunestyre 23.09.2015.