Forslaget til kommunedelplan og konsekvensutgreiing låg ute til høyring frå 06.05.2015 fram til 01.07.2015. Ein har vedtatt å gå vidare med alternativ 2. Planvedtak i Odda kommunestyre 23.09.2015.