Prosjektet  gjelder bedring av sikkerhet og trafikkavvikling i Odda sentrum der det foreligger 9 alternative løsninger.