Prosjektet gjeld rassikring av rv. 13 mellom Tyssedal og Odda sentrum.

Reguleringsplan Tyssedal (Kvitur)–Odda vart vedteken i Odda kommunestyre 23.09.2015