Hovedrapport og alle delrapportene er lagt ut til gjennomsyn på heradshuset i Kinsarvik og på distriktsvegkontoret på Voss (Voss og Hardanger distrikt).

Følgende delrapporter kan bestilles på CD fra Statens vegvesen, Region vest v/Tone Høyland Stople, Askedalen 4, 6863 Leikanger (tone.stople@vegvesen.no)

  • Deltema landskapsbilete
  • Deltema naturmiljø
  • Deltema kulturminne og kulturmiljø
  • Delrapport Tveisme - Bjotveit
  • Delrapport "skisse til vegutbetring"
  • Risikovurdering Rv13 Ernes Kinsarvik. Forslag til risikoreduserande tiltak