Skredsikring på strekninga rv. 13 Vik–Vangsnes starta opp i slutten av 2017. Gjennomslag i den 2,8 km lange Goteviktunnelen kom i januar 2019, og det går mot opning av tunnelen hausten 2020.