I tråd med tilråding i utarbeida forprosjekt blir det planlagt påhogg for skredsikringstunnel rett sør for Kyrelvi i sør. Oversiktskart

Plandokument

Det er utarbeida utkast til planprogram for konsekvensutgreiinga og planarbeidet. Plandokumenta er tilgjengeleg på denne siden, sjå vedlegg under "Last ned". Grunneigarar blir kontakta om arbeidet i eige brev.

Ope møte

I samband med planarbeidet arrangerer Statens vegvesen ope møte på Kyrkjestova i Vik onsdag 9. april kl. 1900.

Merknader

Merknader til planarbeidet og til planprogrammet må sendast

  • Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger innan 25. april.

Vår kontaktperson er Ingar Hals, tlf. 97 47 33 61, e-post ingar.hals@vegvesen.no .