Revidert reguleringsplan ble oversendt Oslo kommune den 02.04.2020. Hele saksgangen kan du se på oslo.kommune.no/saksinnsyn.