Statens vegvesen arbeider med planlegging for utbedring av Vollebekk holdeplass østgående, ved riksveg 163 Østre Aker vei. Hensikten med prosjektet er å oppgradere holdeplassen til busslomme med bredde, innkjøring og utkjøring i henhold til gjeldende normaler, samt universell utforming.

Kart Vollebekk holdeplassBildet viser plasseringen til Vollebekk holdeplass ved riksveg 163 Østre Aker vei.