Moss fergeleie, som er en del av riksveinettet mellom Moss og Horten, har to fergekaier som skal oppgraderes. Anleggsarbeidet er planlagt utført i to separate omganger: November 2017 - påske 2018 og november 2018 - påske 2019. I anleggsperiodene vil én av de fem Bastøferjene tas midlertidig ut av drift, og rutetidene justeres. 

Endrede rutetider for anleggsperioden finnes på basto-fosen.no.

Prosjektets formål

Prosjektet består i hovedsak av å bytte ut de to eksisterende fergekaibruene med nye bruer, bygge nye landkar, fundamentere nye heisetårn, bytte ut hydraulikkaggregater og alle fendere langs Værlebrygga, samt rive terminalbygget på Lingekaia. I tillegg er det lagt inn en opsjon på ny dykdalb, inkludert en ny gangbru i stål.