• Planprogram og silingsfase 2019-medio 2020
  • Mulig oppstart kommunedelplan/reguleringsplan 2021/2022
  • Mulig oppstart bompengeprosess/KS2 2024
  • Mulig oppstart grunnerverv og byggeplan 2026
  • Mulig byggestart anlegg 2028