Strekningen er en del av "Hovednett for sykkeltrafikk i Halden" og er et ledd i arbeidet med å få flere til å bruke sykkel og gange som transportmiddel fremfor bilkjøring.

Reguleringsplan ble vedtatt i 2020 av Halden kommune. Prosjektet er prioritert med byggestart i Nasjonal transportplan Handlingsprogram 2018-23.