Strekningen er en del av "Hovednett for sykkeltrafikk i Halden" og er et ledd i arbeidet med å få flere til å bruke sykkel og gange som transportmiddel fremfor bilkjøring.