Reguleringsplan ble vedtatt av Fredrikstad kommune 17.10.2019.