Prosjektet tar for seg å regulere en undergang for syklende og gående under riksveg 22 ved Bergenhuskrysset i Rakkestad. Hovedhensikten er å gi en trafikksikker og trygg skoleveg, men også utforme undergangen med tanke på lys og estetikk slik at den er innbydende å bruke.

Reguleringsplan er vedtatt av Rakkestad kommune og prosjektet er prioritert i NTP Handlingsprogram med byggestart i 2022.