Det reguleres for en undergang under riksveg 22, nord i krysset rv. 22/fv. 124 (Mysenveien/Strømfossveien). Undergangen skal gi en planfri og trygg kryssing av rv. 22 for skolebarn og andre myke trafikanter.

Reguleringsplanen er lagt ut

Merknader

Eventuelle uttalelser til planen sendes innen 12. april 2017 til:

Merk e-post/konvolutt med 108868/Bergenhus v/Lene Lima.

Detaljreguleringsplanen med innkomne uttalelser behandles av Rakkestad kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

Kontaktperson i Statens vegvesen er Lene Lima: e-post: lene.lima@vegvesen.no eller pr. telefon: 69 24 35 79.