Det skal planlegges for en undergang for gang- og sykkelveg under riksveg 22 ved Bergenhus i Rakkestad kommune, rett nord for krysset riksveg 22 mot Halden og fylkesveg 124 mot Aremark. Ved etablering av denne undergangen vil de myke trafikantene få en planfri kryssing under riksvegen.

Varslet planområde rv. 22 Bergenhus, undergangVarslet planområde rv. 22 Bergenhus, undergang

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 21. november 2016. Send det skriftlig til

Har du spørsmål, kan du kontakte Lene Lima på telefon 922 11 827 (tirs-fre) eller på e-post: lene.lima@vegvesen.no