Det arbeides nå med en konsekvensutredning av de fem alternativene (A, C2, D2 og E2, D2.1) for å se på hvilke virkninger disse har på miljø og samfunn. Konsekvensutredning med forslag til anbefalt trasé vil være klar første kvartal 2016. Kommunedelplanen vil trolig bli behandlet i løpet av 2016.