Parallelt pågår arbeidet med å konsekvensutrede de alternativene som ble foreslått videreført til utredning. Dette er alternativene A, C2, D2 og E2. Under bearbeidelsen av geometrien for alternativene, er en variant av alternativ D2, kalt D2.1, tatt med til videre utredning. En revidert utgave av planprogrammet er lagt ut på denne nettsiden. Konsekvensutredningen vil være klar i august 2015. Deretter vil alle konsekvenser bli sammenstilt og Statens vegvesen Region øst vil komme med et anbefalt alternativ.

  • Kommunestyret skal behandle planprogrammet 13. april 2015
  • Planprogrammet ble lagt ut til høring i tidsrommet 19. desember 2014 - 10. februar 2015.
  • Forslag til planprogram for rv. 22; kryssing av Glomma ble oversendt Fet kommune den 28. november 2014.