Kommunedelplan for riksveg 22 Kryssing av Glomma ble vedtatt i Lillestrøm kommune 9. september 2020 etter Statens vegvesens sitt anbefalte alternativ A2, men med en del forbehold.

Plandokumenter: