Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny kryssing av rv. 22 over Glomma. Det kan komme endringer i materialet fram til dette blir offisielt lagt ut til høring av Fet kommune.

Plandokumenter: