Forslag A2

Statens vegvesens anbefalt forslag, som ble vedtatt i Lillestrøm kommune 9. september 2020.