2015–2016: Prosjektering

August/september 2016: Oppstart av forberedende arbeider

2018: Anleggsstart for hovedentreprisen

2021: Planlagt åpning av ny veg