Her kan du lese/laste ned nærinformasjon fra prosjektet rv. 23 Dagslett–Linnes.