På bakgrunn av den store kostnadsøkningen på prosjektet, må vi avlyse konkurransen om å utføre arbeidet med lokale støytiltak. Det blir trolig endringer i prosjektet og da må også arbeidet med støytiltak lyses ut på nytt.