Mye har skjedd siden kommunedelplanen for strekningen rv. 23 Linnes–E18 ble vedtatt i 2007. Buskerudbyen, fjordby langs Lierstranda med nytt sykehus på Brakerøya og nytt knutepunkt på Lierstranda, er planer som også krever nytenkning når det gjelder trafikkavvikling i området.

Statens vegvesen startet derfor med å utarbeide et planprogram for en ny kommunedelplan for strekningen rv. 23 Rv. 23 Linnes - E18 - Lianåsen, i september 2016. Tirsdag 5. september ble planprogrammet vedtatt av Lier kommune, med noen tilleggspunkter.

Statens vegvesen er nå i gang med å utarbeide en kommunedelplan for strekningen med bakgrunn i det vedtatte planprogrammet.

Illustrasjonskart over området der den nye strekningen trolig vil komme: