Tirsdag 5. september vedtok kommunestyret planprogrammet, men de ville ha med noen punkter i tillegg til det som er med i planprogrammet fra Statens vegvesen. Du kan lese hele vedtaket på Lier kommune sine hjemmesider, eller laste det ned fra siden om planprogrammet på prosjektets nettside.

Mye arbeid

Statens vegvesen er allerede i gang med å utarbeide kommunedelplanen for rv. 23 Linnes – E18, med bakgrunn i det vedtatte planprogrammet.

-     Det er mye arbeid som skal gjøres i forbindelse med at vi utarbeider kommunedelplanen. Vi skal se på mange konsekvenser av flere alternative løsninger til veglinjer innenfor hver av de tre korridorene vi har valgt. Bl. a. hvordan de ulike veglinjene påvirker nærmiljø og friluftsliv, landbruket, hvor mye trafikk det blir osv. Vi regner likevel med å ha kommunedelplanen, med en anbefalt løsning fra oss, ferdig tidlig neste år, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.