Holmenbrua ble bygget i 1964 og er en viktig del av rv. 282 som forbinder Bragernes og Holmen i Drammen kommune. Brua er sterkt nedslitt og tåler ikke lenger belastningen fra tungtrafikk. I 2015 fikk brua en tidsbegrenset nedklassifisering av aksellast som utløper 07.07.2021.

Dagens bru er en tofelts veg med fortau på vestsiden. Fartsgrensen er 50 km/t og ÅDT er 20200 med en andel tunge kjøretøy på 9 % (år 2016).