Det pågår nå et arbeid med KS2-dokumentene. KS2 er en ekstern kvalitetssikring av planer og kostnadsoverslag. KS2 er obligatorisk for alle større prosjekter, over 750 mill. kr. Slik kvalitetssikring tar normalt 4-6 måneder.

Prosjektet må ha gjennomgått KS2 før det kan legges fram for Stortinget for en investeringsbeslutning. Etter at finansieringsplan og bevilgninger er godkjent av Stortinget, kan arbeidet med prosjektering og bygging utlyses.

Planen er å starte forberedende byggearbeider sommer/høst 2020.