Prosessen tar normalt 3–6 måneder og ventes å komme opp i Stortinget i vårsesjonen 2019.

Oppstart av prosjektering kan skje vår/sommer 2019.