Animasjonen er laget av Adrian Sanchez Fernandez, Statens vegvesen.

Planforslaget er på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist 12. juni 2018.

Kontakt oss dersom du ønsker å få tilsendt vedlegg som det er vist til i planbeskrivelsen.