Reguleringsplan ble vedtatt Grue kommune 14.12.2015.