Det etableres gang- og sykkelveg langs riksveg 2 i Grue kommune, fra Brynn gård ved Kilavegen nordover til Grue kirke ved Pelerudsgutua. Planområdet omfatter en strekning på ca. 1430 meter, på østsiden av riksvegen.

Planlagt ferdigstillelse er desember 2020.