Formålet med planen er å legge til rette for ny kjøreveg og gang- og sykkelveg/fortau. Reguleringsplan er godkjent av Elverum kommune, forventet finansiering i 2022.

NB! Rv. 20 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken er blitt rv. 2 Henrik Ibsens veg-Grøndalsbakken.