Reguleringsplan ble vedtatt av Elverum kommune i 7. mai 2014.