Formåler med reguleringsplan er å legge til rette for gang- og sykkelveg, kontrollplass og bussholdeplasser. Reguleringsplan ble vedtatt 2016 og byggeplanleggingen ble startet, men ble stoppet i mars 2018 i påvente av bevilgninger fra staten.