Reguleringsplaner for vedlikeholdsprosjekt langs riksveg 2 i Hedmark, på strekningen mellom Kongsvinger og Elverum:

  • Strekningen i Kongsvinger kommune er rv. 2 Roverud–Føttaskjæra (vedtatt 21.06.2018),
  • Strekningene i Grue kommune er rv. 2 Grinder–Noret og rv. 2 Kirkenær–Åsnes grense (vedtatt 13.08.2018),
  • Strekningene i Åsnes kommune er rv. 2 Grue grense–Kløfta bru og rv. 2 Flisa–Våler grense (vedtatt 25.06.2018),
  • Strekningen i Våler kommune er rv. 2 Åsnes grense–Elverum grense (vedtatt 21.06.2018) og
  • Strekningen i Elverum kommune er rv. 2 Våler grense–Jømna (vedtatt 31.10.2018).

Det har blitt utarbeidet reguleringsplaner for å erverve tilstrekkelig areal til å gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og utbedringstiltak (hogst, enkel grøfting og andre driftstiltak) som skal bidra til bedre sikt og trafikksikkerhet langs riksvegen.

Prosjektene er ført opp som et trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg i vegvesenets handlingsprogram.

Målsettingen med planforslaget er å legge til rette for tilstrekkelig areal for å utføre nødvendig vedlikehold og bedre trafikksikkerheten langs riksveg 2.

Reguleringsplanen skal sikre tilstrekkelig areal for gjennomføring av tiltak. Omfang av tiltak vil bli detaljprosjektert i byggeplanfasen.