Statens vegvesen er ferdig med Konseptvalgutredningen (KVU) for riksveg 35 på strekningen Hokksund–Åmot–Jevnaker.

Vegvesenet er i gang med å planlegge ny veg på strekningene:

Utredningen er behandlet i Regjeringen, som har bestemt at den videre planleggingen av strekningen skal ta utgangspunkt i Sammensatt konsept 1: Vegnormal og Kollektiv.

 

Kart rv. 35 Hokksund-JevnakerOversiktskart