- En feil i en av modellene vi bruker for å regne ut endringer i trafikantnytte ved de ulike konseptene har gitt oss resultater som både er uventede og vanskelige å tolke, forteller prosjektleder Anne-Lise Sæther. Problemet er meldt til Vegdirektoratet og SINTEF, som skal forsøke å finne feilen i modellen. –Vi håper på en rask avklaring, men det viktigste for oss er å levere korrekte tall i rapporten, sier Sæther.