Statens vegvesen Region sør planlegger ny rv. 35 Hokksund–Åmot og ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. Rv 35 er en viktig vegforbindelse mellom E134 og E16 i Buskerud.

Ny rv. 35 skal avlaste Hokksund og Åmot sentrum, bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten mellom de to kommunesentrene og redusere ulykkesrisikoen.

Ny fv. 287 skal bedre adkomsten fra Haugfoss og Sigdal til rv. 35 i Åmot og bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.