Rv. 36 Slåttekås–Årås

Filmene er laget i forbindelse med reguleringsplan for riksveg 36 Slåttekås–Årås og viser strekningen på rv. 36 slik den vil bli etter utbedringen. I hovedsak ligger den oppå dagens veg, men er utvidet til 8,5 meters bredde og med slakere svinger. Det vises også fremtidig gang- og sykkelveg. Filmene kjøres henholdsvis fra Ulefossiden og fra Gvarvsiden.

Fra Ulefossiden mot Gvarv:

Fra Gvarvsiden mot Ulefoss:

 

Rv. 36 Årås–Årnes

Filmene er laget i forbindelse med reguleringsplan for riksveg 36 Årås–Årnes og viser strekningen på rv. 36 slik den vil bli etter utbedringen. I hovedsak ligger den oppå dagens veg, men er utvidet til 8,5 meters bredde og med slakere svinger. Det vises også fremtidig gang- og sykkelveg, i stor grad på samme sted som dagens grendeveg. Filmene kjøres henholdsvis fra Ulefossiden og fra Gvarvsiden.

Fra Gvarvsiden mot Ulefoss:

Fra Ulefossiden mot Gvarv: