Rv. 36 Slåttekås-Gvarv er del av et større utbedringsprosjekt for flere parseller på rv. 36 og E134 . Prosjektet skal fullfinansieres med etterskuddsvis bompengeinnkreving.